شب آفتابی

حواست هست یک تابستان دیگر هم گذشت ......... ،حالا باید دوباره دل خوش کنیم به آمدن پاییز،یک پاییز خوشرنگ ،به پاییزی که دلت نگیرد و غروبش غم نداشته باشد ......................   توی کوچه و پس کوچه هایش بغض نباشد ..............،پاییزی که مهر و آبان و آذرش تو را یاد هیچ خاطره خیسی نیاندازد ....یک پاییز دوست داشتنی که شاید مال ما باشد،میمانیم به امید پاییزی كه نه از فاصله خبری باشد نه ازدرد. نه از زخم نه از جنگ نه از فقر،به امید پاییزی که وقتی به آخر رسید جوجه ای از جوجه هایمان کم نشده باشد....به اميد صلح...به اميد عشق....به اميد لبخند شيرين همه دوستان

+  هفتم مهر 1393    ساحل  | 

دانستن گاهی برایت محدودیت می آورد دوست جان بهتر است ندانی ... میدانم از ابتدا هم نخواستی که بدانی پس متهمم نکن ! معرفت همیشه آموختنی نیست .
+  دوازدهم خرداد 1392    ساحل  | 

خوبی روزگار گذران بودن است بگذریم ... سال نو مبارک دوستان
+  سی ام اسفند 1391    ساحل  | 

اين همه دلگير بودن از زندگي.... 

اين همه خستگي و سر در گمي...


گفتن ندارد !

+  پانزدهم مهر 1391    ساحل  | 

مطالب قدیمی‌تر